closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gecom„

me

39:

Waarmede dan afgehandelt zijnde, ’t geen thans nae gewone or„

’t slot.

„dre VE: Hoog Ed=s hebben moeten bedelen, zoo willen wrij

de verdere poincten van communicatie uijtstellende tot onsen volgen„

„den in september / desen besluijten met voor aff in ’t particulier

onse nederige complimenten van filicitatie afte leggen aan den

wel Edelen gestr: Agtb: heer Louis Saillefert, omtrent

zijn wel Ed: promotie tot raad Extraord=r van nederlands In„

„dia, met wens van 'Themels Dierbaarste zegeningen over zijn wel

Ed=s zeer g’eerd persoon en hooge chardie gelijk ook voor aldat tef„

„fens den allerhoogsten genaedigh altoos behaegen moge, uw hoog Ed=

illustre vergoedering tot welstant der maatschappij en desen ge„

„westen te nemen in H: protexie op dat wij noch lange de

eer mogen hebben ons te tekenen als . /onderstond:/ Hoog Edele

gestrenge groot Achtb:, manhafte wel wijse voorsienige, en

2

seer genereuse Heere en Heeren ./. Lager ./. uw Hoog

Edelens ootmoedig getrouwe Dienaeren ./. was getekend./.

M:r J:n V=n Idsinga, I: V: Iongstal, A: F: Boudouin, I: D

Mares, I: A: D' Villeneuve, D=s Lacaze, I: Olivier, en

W: D: Bonvoust, /in margine:/ Amboina Victoria Den 24:' Maij 1758:

Nagezien.

ccordeert;

J: Calkoen van Limburg

Eec

Macaze

2

dis

n

ili„

uks

en,

100„

neert

ft„

ma„

alle

it of„

ent„

in

be„

dan

van

venden

ck

nen

reduuie

zoo

tie

Elle

d: aan„

waere

ar vol„

t 3: Mu„

niet Zoan

wegen

„d kans„

komen„

entie

samen