closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

versegelde rijst maate als

1: van dit gouvernement N=o V:

_

1: het

maccassar N=o 2:

bijde versegeld met sComp=s chacet en die van de gecom„

mitteerdens.

En die van Vosmaar

286

14/150: bb: of lb: 154471: gariaffel nagulen

2851: moer _=o in 39: dubbelde

5 3/50:

sijldoekse sacken verseguld

1

kelder met olitijten n=o 1: weegt 98: lb: daar op besz: oli„

tijten voor Batavia als

11:¼: lb: sassafras in 3: flessen

_=o

4:

14: coelilawang„

6

_=o

28:¾: Cajopoetie

47: lb: te samen

50: p=s swarthontjes met geconfijte moernagulen in 25: gab„

„ba gabba kassen en Elk pottje met een

Planke vast gemaekt waar op de nommers

bruto, en, netto gewigt gem:t staan, we„

„gen te samen lb: 1214: netto en 1671. lb:

bruto

metale bassen van

10:

¾: lb: caliber van diverse merken

en wegen te samen lb: 1874:

9: onbeq: ijzers Canons van die verse calibers

1: Pottje met een planki vast gem=t en daar op besz: nooten uijt

den bogt van Haija

1: Linne sak met 'sComp:

chiap verseguld en daar op besz: wil„

„de nagulen, tot een monster

d=m

1. dosie daar op besz: nooten en nagulen uijt de bogt na„

„ia en Elders langs Ceram

1: groene kakatoe

4: Loeris in zoort

Waar.

7