closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de zig g’absenteert hebbende zul„

len een maant in ’t quartier

arbeijden,

van de negorij zoeli

Halong

David Maspateca

Pattij pohan nahoesoelij

Sahoewele Rewerilah

soedjie boelawa helaha

cobis Lakatoea

alhier gedrost

Henlatoe helaha

Anthonij noenoemete

Nathal Laijteno

_=o Sawansoeka

cobis Lakatoea

David Patoehan

op zoelie gedrost,

Iacob Salampessie

en kleijn Hative

Claas Sammoe = Sammoe

Tapinaij Lopersija

Iohannes morijanie

Pieter oh= Caijtila

Pattij mara tentoea

Pesaijas Pakaila

alhier gedrost

Marius Tentoea

Cauw manoepoetij

Laurens Lopersija

Zacharijas Tehoelopoe

Claes Tentoea

Djoean Timorassoen

David marmonij Toepenalaij

aan de portugeese baaij gedrost„

Sakarijas tupa

Mulabara angkotahalong

alexander Rumijan

Ian hoewal

alhier gedrost,

Patti asan tupenelaij

Marusupu par sulesie

_o

Iohannes

Samuel tupenelaij.

zoo wierd verstaan om alle die zich geabsenteert hebbende voor dit maal

in ’t eerste, alleenlijk maer te condemneeren, ten arbeijd voor een maand

aan.

Pe

kun

niet verk

rondvrage, de

„daen,