close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0062

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de zig g’absenteert hebbende zul„

len een maant in ’t quartier

arbeijden,

van de negorij zoeli

Halong

David Maspateca

Pattij pohan nahoesoelij

Sahoewele Rewerilah

soedjie boelawa helaha

cobis Lakatoea

alhier gedrost

Henlatoe helaha

Anthonij noenoemete

Nathal Laijteno

_=o Sawansoeka

cobis Lakatoea

David Patoehan

op zoelie gedrost,

Iacob Salampessie

en kleijn Hative

Claas Sammoe = Sammoe

Tapinaij Lopersija

Iohannes morijanie

Pieter oh= Caijtila

Pattij mara tentoea

Pesaijas Pakaila

alhier gedrost

Marius Tentoea

Cauw manoepoetij

Laurens Lopersija

Zacharijas Tehoelopoe

Claes Tentoea

Djoean Timorassoen

David marmonij Toepenalaij

aan de portugeese baaij gedrost„

Sakarijas tupa

Mulabara angkotahalong

alexander Rumijan

Ian hoewal

alhier gedrost,

Patti asan tupenelaij

Marusupu par sulesie

_o

Iohannes

Samuel tupenelaij.

zoo wierd verstaan om alle die zich geabsenteert hebbende voor dit maal

in ’t eerste, alleenlijk maer te condemneeren, ten arbeijd voor een maand

aan.

Pe

kun

niet verk

rondvrage, de

„daen,