closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Enige Effecten die onder een genera„

le benaming lopen, zul ider in

zoort bekent gesteld werden.

ordre voor de subalterne Comp=t

omtrent haar restanten.

C

de pantchallang de Peperthuijn

zal voor eerst nogh niet werden,

verkogt.

het gebrek aan spijse op de

„kruijstogt, heeft reden

_

aan overlast gegeven.

73:

waere Effecten mede noch wierd goed gevonden, diverse die bevonden, werden, onder

een generaele benaeming voort te lopen in vervolg specifice elk in sijn zoort,

te laeten bekent stellen, en wel speciael daar onder voor al te begrijpen de volgende als,

Balancen en gewicten,

Ankers en Dreggen, zoo weel waarloos als ingebruijke op de vaartuijgen,

klokken en vijsels.

kopere holle bodems alle tot hun gewicht in ponden,

zilverwerken ten swaerte in reaelen en waer in bestaan,

Geschut, mortiers, Bassen en kamers na swaerte en calibers.

scherp druijven endraad kogels tot wat calibers.

Beslaegen affuijten off rampaarden d=o

slijpstenen van wat Diametres.

swaere en Cabeltouwen van wat duimen.

Houtwerken van wat lengte, brete, en dikte, zoo balken, planken, rib„

„ben, swalpen &=a in zoort.

cust= en andere vloer stenen van wat Diameter.

En voorts alle diergelijke waar omtrent den beschrijving in specie, dienen kan, tot vol„

komen ontdekking, van den waere staet aller restanten, noe ’t oogmerk waerom al„

leenlijk alle boeken gehouden, werden, ’t welk dan verstaan wierde, teffens de

subalterne comptoiren circulair mede aan te schrijven, en special noch ’t hooft tot

Saparoua, dat onder de reele Effecten, p=r naesten sal moeten innemen, diver„

„se goederen /: tot g'eproportioneerde prijsen nae andere dier zoorten :/ die onder een

hooft gezecht werden, al van overlang te zijn afgeschreven, en egter daar en

tegen als in waere wesen telkens noch binnens lijns verandwoord werden

wijl van alle aldaar genoemde niets dan ’t geen versleten, verloren ofte onbruijk„

„baar is, behoort afgeschreven, en natoir al ’t bruijkbaere, en in wesen sijnde

de E: Comp: tot sodaenigen prijs als ’t dan ook gelden moge eigen is,

Al hoewel ’t Haar Hoog Ed: behaagt heeft qualificatie te verlenen, tot den pu„

blijquen verkoop van den ouden, afgevaeren pantjallang den Peperthuijn

is verstaen, onsen finaelen dispositie dien aangaande te surcheren, tot den

verhoopte te rugh komste van dat vaartuigje, van den tegenswoordige bekruijsiging

van Cerams Zuijd cust, om als dan, door visitatie, te ontwaeren off van ’t selve

noch niet enigh Emploij te maken soude wesen, alhier in den Baeij tot ’t over„

„haelen van brandhout, klipstenen of ballast, die thans aande tegenswoordige

werken en mede ’t allenskens uijtkalvend Hoornwerk, aan den Zeekant

voor ’t Casteel en den wal voor den werf, zeer benodigt werden;

Ten welken desen gelegentheijt, omtrent ’t chapiter der bekruijsigingen gesproken en

dus ook in erinnering genomen sijnde, hoe al zomwijlen mogelijk, het gebrek van spijsen„

opgewoonlijk die maendige tochties wel enige gelegentheijt heeft mogen geven dat nu en

dan wel eens klachten van overlast onser volkeren aan den inlander zijn ingeko„

„men