closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den gebruijkt in ’t Eijkede amboineese maat

66: 2/3: lb:

en de maccassaerse

63:

en met ’t inschoppen d’ amboineese

69: 2/3:

en d’ maccassaerse

66:—

netto

zoo dat ’t verschil blijft.

3:2/3: lb:

Waar meede verhoopen d’ g’Eerde ordres van Uwel Edele Agtb: te hebben volbrag

in welk vertrouwen wij ons d’Eere aanmatigen van in alle onderdanigheijd

te noemen ./.onderstond./. Wel Edele agtb: Heer en Zeer gen=le gebieder :/: lagt

uwel Ed: agtb: gehoorsaemste en Trouw schuldige dienaeren :/. was

„getekent:/ H: P: Lijma en g=t Wiltschut ./.in margine:./.

Amboina Victoria den 24 Maart 1758: ./. nog lager./. ten

mijne overstaen ./.was getekent ./. I: A: d’ Villeneuve,

/onterstond./. Amboina aan ’t Casteel Victoria Dato voorsz

/:was getekend./. M: I: van Idsinga, P: v: Iongstal, A: F:

Boudouin, G: L: v: Beusechem, I: A: D: Villeneuve, G: H:

D: S=t Glain, D: Lacaze, en I: Olivier.

Nggezign.

AAccordeert.

J: Calkoen van Lemburg.

DA

acaze