closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86.

p=s 1000:

P=s 5

erstickt

p=s

5:

als bij de voorige houtwerken.

eede de scheep overheeden op reecq: te be„

lasten en met haar versoek ontrent ’t ver„

schil van de maat aan Haar Hoog

Edelh=d te renvoijeeren.

133:

Tot Batavia gelaaden.

Alhier uijtgelevert.

Gezaegde Ribben..

Gezaagde Ribben. als

p=s 500:

deese dusdanig op Batavia ontfan„

heele.

p=s

427:

„gen, en hebben daar meede met alle

gebrooken.

73:

voorsigtigheijt gehandelt.

tesamen . . . p=s 500:

Tot Maccassar volgens fact=r geladen

Alhier uijtgelevert

Rijst ponden .

480000:

Rijst . . . . . . . .

lb: 439425:

gaat af voor d’ spillagie lb:

15000:

met een maat die den schipper segt

v

van maccassar te hebben meede ge„

lb:

Rest

465000:

bragt, waar mede hij begeert heeft

zijn rijst uijt te meeten, dog is door

Iustitieele Leeden ten overstaan

van den fiscaal en Eykmeester

in bij weesen van den schipper be„

„vonden 3: 2/3: lb: minder in te houden

als de alhier aan ’t Casteel, en op d’ onder„

„hoorige Comptoiren in ’t gebruijkt zijnde

g'’Eijkte maat van 66: 2/3. lb:

over sulx na dies bevinding te

lb: 25575:

kort.

van

Teldt.. lb: 465000:

/:onderstond:/ Amboina Victoria adij 9:' Maij A=o 1758: ./. was geteekent./.

P=s van Iongstal.

Rapport aan den wel Edele agtb: Heer

Meijert Jonan van Idsinga,

gouverneur en directeur deser Provintie.

Wel Edele Agtbaaren Heer en Seer genereuse gebieder,

2

als

Volgens uwel Edele agtb: zeer gerespecteerde ordres hebben wy Expresse gecommitteerde

leeden uijt den E: agtb: raad van Iustitie deses Casteels, ons op de Equipagie werf vervoegt

alwaar ten overstaan van den Coopman en fiscaal d’E: Iosias Alexander de

villeneuve, door den Equipagie en Eijkmeester Andries Kroon d’ amboinaese

Comp=s maat teegens die ./. dewelke I=o door den schipper N: De Haan versegelt

van maccassar is aangebragt ./. in presentie van gem: schipper met alle vereijste

accuratesse hebben meeten en eijken laaten, als Eerstelijk door de tregter nae„

den.

is.

14

be„

hue

haeij

ou

heijt

nieu„

nuw

Een

k

cht:

voor

ie

Co

zijn

kus„

1