closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23 54

—.

6:

74

Gjam â 1.

vada stuij

boomen t p:s

8

94

atie

155:

Recapituulatie

Noomen in zoort

Bedraegen na tauxtatie

Nagul Boomen . . . p„s

â rd„s

tesamen:

Sagoe

850.

1700:

8=o

Canarij

16:

16:

d=o

Clappus

58:

d=o

29:

gajangs

7:

d=o

3.½

doriongs

6:

8=o

7:½

Goemoets

40:

d=o

400:

lansa

d=o

22

5:½

C=o

34

tjampada -

8:½

Tesamen p„s 1033

Rd:s 2178

Opgaeve en Tauxatie der Nagul en vrucht„

Op gaeve en Tauyatie der Nagul en Vruchtbroomen

boomen nae opgaeve van Haroeko en gemode„

nae opgaeve van Oma en gemedereerde prijsen

„reerde puijsen ten hongij vergadering den 11: Novb: 1757:

ter nongij overgadering den 11: 9ber: 1757:

Nagul boomen

p„r

180: â 3: rd„s t p„ls rd:

540:

Nagelboomen

ps

Lagol - - -

1883. 2:

2166:

lagoe

850 â 2: rd:s tp„s rd„s 1700

Canarij -

161: ½

Cauari

230½

16: ½

Calajpa

8.

148: 1

148:

Calajpa

58

1

58:

gajangs

277: ½

138½ gajangs

7: ½

doeniongs

159 ½

79½ doeriongs

3

6: „½

Goemoets

508 2

1016: Goemoets - - -

40: 2

80

Landis

223„ ¼

Lansis

55¾

22

¼

tjampada

59„ ¼ 1 1

tjampada - - -

7:4

34

2

173

Tesamen

3078:

p„s

rd:s 4391 3/2.

Tesamen p„s 1033

Rd„s 1876¾

vergelijk der Boomen en Tauxatie van beijde Negorien

na bovenstaande gemodeereerde prijsen

Boomen p„s

Touxatie

Haroeko . . . . .

3078

Rd„s 438 1/8.

Sima

1033

1878 3/

verschil en meer„

den aan haroeko„ 2045

25062: