closeTerug naar inventaris

Transcriptie

375:

225:

70.—

2—

207:

Doessong p:r diatas aver Leijrssa Hahusoue,

rieumeten ini dua doessorig punja moeatang

126 mata sagoe satux: 2 real - - - - - - - Rd„s

252.

10. pohon lansa sasoeko - - - - -

Somma Rd„

254:½:

Hendrik Taijmahua punja doessong

Hendrik Taijmahoea als voors:

hatualij sariria ii doea doessong punja moertang

Geen Parthijen.

2: pohon tjenke Admiral satu 15 real

Rd„

30:

12:

Bernard-

- -

180:

22 sagoe

. v

44:

1:

dariang

––- - -

1:¼:

3: Canarij -

- . . 1: real

3.

8: gaijang

doeasoeko

4:—

39: goemoets -

po real

- - - - -

390:

20: lansa

5:

sasoeko

Vordaen Ankotta segt dat opgegevene hem in

Somma d„

dese doessong eigen te zyn.

657:¼:

Fordaen Ankotta pinja doessong

Den pattij van Oma segt dat deese doessong Tanaira

Tonaira,

agter oma legt en ook aan sijne negorij behoort.

Sariria imt doua doessong punja muaetang

Fordaen Ankotta repliceert dat een orang„

7: pohon Tjenke bernaerdsatu 15: real Rd„s

105

trua van Oma Domingos Hoekong ook aldaar

25

sagoe -

50:

2 - - - -

eenige boomen heft en te saemen elk van de hunne

31

kanarij

1

31.

- - - - 1

de vrugten hebben geplukt tot dat de jongste

4

doeriang satu Limasoeko

- - - - - 1

5.

dispuiten ontstaen sijn.

8 gaijang - - - - doeasoeko

4:

Goemoets - - 10: real -

39

390

10:

Lansa . . . . . sasoeko

2

1

Somma Rd„

587

29

Saemen trecking

van voorenstaende bedraegen

Paulus Silver

Rd„s

949¾

Simon Daulat.

622.¾

Ian Pekelima

740.

Christiaen Iohannes

1044¾

Paulus Martinus

365:¼

Domingos Pietersz:

1332:¼

_=o Talabessij

430:

Isaak Etron

256:¾

196:½

Bender Nicodemus

555:¼

Iacob Pontanus

134:¾:

_=o Pattijririj

¾:

845:

_=o Gabriel

1015¾:

Ielis Ferdinandus

1008:½.

Iacob Marmonij

Iordaen Pattij -

924:½:

Hendrik Taijmahua

657:¼:

Voordaen Ankotta

587:½:

nc

Somma Rd„s 11667:¼

welke.

½

½

5.

1

in

t

i