closeTerug naar inventaris

Transcriptie

316

Den radja van Haroeko repliceerd dat gem: thuijn

aan Haroek gehoort en dies vrugten met de hunne

altoos ter schaal gebragt zijn.

25: pohon tjenke d’ Jong satu

15 Real.. Rd„s

315

parthijen staen buijten.

15.

steinmets„

- -

225:

Den Raad verklaart desen doussont Hattoemet„

2

„matoe sagoe

35:

- - - -

70.

1

tenuij tot Haroeko te behooren op desselfs al

1 2: fanarij

12.

reeds gepresteerden Eedt.

Limasoeko - - -

8 doeriang - - - - - -

10.

17: Lanse - - - - - - - - sasoeko - - - -

19: Gaijang

dousoekoe - - - -

- - - .

13: Colapa

-

10 Real

20: Goemoetoe

200:

nun

Somma Rd„

912:4:

Telis Ferdinandus segt dat dese twee hier

Doussong v: diatas Ajer Leyrissa rieuw mett

nevens gem: doussongs voor de sijne verklaarde

dengan hahofou-

zijn Geen parthijen.

50: mata sagoe satux 2: real

100.—

Ed„s

14: pohon Lansa sasoeko

3:½

Somma Rd„s 103½

Jacob Marmonij punja doussong Jangbo

Iacob Harmonij segt desen hun Eijgen te zyn

nama Saherij dia punja moeatang.

Geen Parthijen.

t 5: pohon tjenke de Jong satu 15. Real - - - - - rd„s 225:—

6 2: mata sagoe - - - - - - - - - 2:

124:

- - - - -

42: pohon fanarij - - - - . -

42.—

1

- - -„

16: doeariang - - - - - - - Limasoeko - - - - - -

20

14½

29: Gajang - - - - - - - doeasoeko - - - -

lansa - - - - -

12:

3:—

sasoeko - - - -

52 goemoetoe - - - - - - 70 real - - - - - 520:

8

Colappa - - - - - - - doeasoek

- . - 4

4

Somma Rd„s 93214

Doussong diatas aper Leijrissa Toenapoetia.

Als boven in geen verschil

Rd„s 52:

26: mata sagoe satu 2 real -

0 pohon Lansa Tasoeko - - - - - -

1:½

6: tjampada

rant

Somma Rd„s 50:

Fordaan Pattij punja doussong waae Na„

Jondaan Pattij Adidem.

kahoeloe dengan anno noeweij ini tiga dolk

song ampoenja moeatang.

105

Rd„s

7: Tohon tjenke Bernard Satup: 15 real

- - .

180.

1 2:

.

15

90.

bagoe satup: 2 real -

45.

31.

31

Canarij

gajang

doeasoeko

1 9:

- -

P

2

5: Calapa

- - - - - - - -

250:

25: goemoete 10 real

- - - - - -

2

- - -

8. Lansa sasoeko

670.

somma Rd„s

Doufjong3

Jon

dese

Den

agtero

Iorda

trua:

eenige

de vru

dispu