closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Somm:

108.

42:

22

45

rs frand

v:

20:

539

167:

75:

5

892

eerder

laa

01

Laapoetij

Paulohij

Amahaij, makarike

en souhoeko.

227:

G:

M.

Somm:

5

Ledematen

5

10:

Gem: Christ:

100:

189:

89

sch: kind:

34:

68:

34: -

C: d: School

140.

81:

doop kind:

7/3.

9

22:

429.

tesamen.

de kinderen waaren maar heel gemeen onderwesen die de groote vraegen

leerden lasen schreeven en zongen waeren

somm:

V

R

Groote vrge

23:

23:

midde _=o

12:

12:

kl:

_=o

1 1:

11.

de kerk en school boeken

waeren;

bijbels - - - - 5:

p=m boek - - 24:

groote vr:

7:

kl: d=o - - 7:

n: Testament. 5:

Carons - - - 4:

Het arm geld was 12: rds en 7: stuijve„s gingen in de kerken ondersogten die lee„

demaeten dewelke wij niet nodigden wegens haere meer de menschelijke dommig

heijt onbedreeven zijnde in aller minste waarheeden vermaende haar seer Ernstige

haar te oeffenen, ’t welk sij ons beloofden na het leesen in caron g’Eijndigt zijnde doopte

ik 38: kinderen. ons werk hier g’Eijndigt hebbende vertrocken desen avond om 5: uu„

„ren na de negorij Amahei quamen deszelven avonds ten 10: uuren aldaar gingen des

'smorgens zeer vroeg in de schoole, den meester Pieter Tchumahoe vertoonde ons de„

seholl,

M

8:

somm:

Ledemoeten

12:

- -

15:

3:

215:

219:

Gem: Christ:

434:

Amahaij,

37

8:

sch: kind:

45:

K b: de school

255

123:

122:

34:

34

doop kinderen

783.

Tesamen

M

d:

somm:

Ledemaeten

2:

8:

10:

G: Ch.

47.

51:

98.

makarike

5:

sch: kind:

20

15:

b: d: school.

21

41.

20:

22:

22:

doop kind:

Tesamen

191:

v:

M:

somm:

3

Leedematen

3.

84:

150

GE: Chust:

66:

13:

sch: kind

Souhoeko

5

18:

35:

69:

34

b: d’ school

12:

12:

doop kind

tesamen 252:

de kerk en school boeken van dese drie plaatsen waaren.

- -

5

bijbels

m: testam. - - 5

p=m boeken - 23:

groot va boek 21:

kl:

12

carons -

den