closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ramahoe

M:

V:

Somm:

96:—

12: 108.

Groote vraege

32: - —: 10: - - 42:

middel _=o

14:

- - 8:— 22

kleijne _=o

35:

10:— 45

Gebeden

de kerken en schoolboeken alhier waeren dese navolgende

bijbels - - 8:

p=m berek:- 28

vrage d=o - - 4.

N: testam: 2:

dessmorgens zeer vroeg den 3: besogten alhier de schoolen den meesters frand

Nanlohij vertoonde ons dese rolle.

M:

V:

Somm:

6:

- -

Leedematen

14:

20:

G: Christen

256.

283:

439

1 23:

school kind:

-

44:

167:

33:

42 - - - -

b: d’ school

75:

. -

51.

5

doop kind:

tesamen - - - - 822.

de kinderen waren reedelijk onderwesen die de groote vraagen, leerden laa

sen schreeven zongen waaren;

Somm:

M:

V:

60:-

14:

Groote v:

74:

middel

31:

12:

19:

8:

20:

klijne

12

7 - -

21:

gebeden

1

4

de kerken school boeken bevonden dese na volgende te zijn.

1

Caron

bijbel - -

4:

vroeg boek 30:

p=r boek 40:

'T School werk verrigt zijnde begeven wij ons in de kerk zoo op Thamala

alwaar wij de leedemaeten zeer onnosel bevonden in de eerste grond waerhed

de meester niet het minste wetende dog eenige weijnige voldeeden ons eenigsints dent

wij onder belofte die zij ons deeden om haar van desen dag of beter te oeffenen toe 6

en nodigden tot des heeren H: londt tafel daar op begeeven wij ons in de kert

paperoe: en tuhaha ondersoekende aldaar de leedematen dewelke wij alle mede de

de boven gem: bevonden en dus op die wijse met haar handelden dog noodigde or

in ’t alle om dat er wat meer gevonden wierden eenigsints bequaam onder deselve

„losten den Gods dienst verrigt hebbende. deelde ik het H: avondmaal uijt en doopte

dese platsche geheel genomen 140 kinderen: trouden en 9 paar. het arm goldaes

—.

plaetse was 235: rd„s en 44: stuijver„s,

Het arm geld van Thamaru was 54: rd„s en 36: stver„s ons werk alhier verde

zynde vertrocken den 4: deser des morgens zeer vroeg en quaamen omtrent

middag ten negorij Elipapoetij den meester Pieter Aijluwan vertoonde ons def

Somm.

2:

M:

20

10:

10

Ledemoeten

91:- 17

82:

gem: chist

25:

25

201

sk kind:„

-

110

b: d’ school

8-

1:

doop kindt:

tesamen . - . 465

Leetem

Paulo

Amahaij M

en Souloeko.