closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251:

Den meester getuijgde dar er dagelijks maar 10 ten uijtersten, 20: ten school

quaamen.

Mardika

2:

M

Ledemoeten

33:

G: Ch:

36

69:

13

sch: kind.

38.

25

k: b: d’sch:

8

8

16

Doopkind

De kinderen waeren

reedelijk onderweesen die laesen schreevenen Iongen

en de groote vraegen

leerden

2.

m:

15

16

31:

Groote vraege

_=o

39

25.

14

middel

-.4.

4

Gebeb.

De kerken school boeken waaren dese volgende

3: bijbels

7: kl p:

5: gr: _=o

1

/:/:was getekend:/ Adriaan Pieterse Sleutel en I: S: D: S:

Notitie van Soodanige Specerij-Boomen

als wij ondergesz: ter ordre van den ondercoopman

en Hoofd, deses Districts S„r Robbert Martensz: op

de Cust Ceram seedert 18:' febr: tot 19: maart Iongst

_.

leeden hebbe uijtgeroeijd; Namentlijk:

Nagui Boomen

vrugt half, Ionge somm:

dragen, wasse:

de

Aipord

Aan het strand

op 'T gebergte Rasielij.

21:—. 32:— 2100:— 215:3:

/:onderstond Manipa wantrouw den 25: April A„o 1758: /: was geteekend./.

Reijgert Slimmer /:lager:/ geteekend met een moorse Character en daar

bij geschreven dit is de hand teekening van den inlands nagul Extirpateur ta„

niani.

1

Op Heeden Den 3:' Maij A„o 1758:

Compareerde voor de onderges: ordinaire maendelijkse vaeerende gecommitteerde

leeden uyjt den E: agtb: raard van Iustitie, des Casteel victoria, in Amboina, ten overstaan

van den Coopmann en Fiscael D E: Iosias Alexander De villenuere

Reijger Slimmer, sergeant in dienst der E: Comp„s en Taniani moor, beijde bescheijden

ten Eijlande manipa, als Extirpateurs der specerij boomen, op ongepermitteerde plaetsen, aende„

„welke de notitie bij borma van rapport hier vooren ingeschreeven, de nova duijdelijk voorge„

houden

C