closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255:

Edele Agtb: nopens dit sujet ten genoegen te zullen zijn voldaan:

wij d’ Eere hebben ons met alle distincte respect te subsigneeren /onder„

„stond:/ wel Edele Agtb: Heer. /:Lager:/ uwe' wel Edele Agtb: seer

onderdanige en gesoorsame dienaeren /:was geteekend:/ W: I: V: Lin„

„gen, Ioh=s Houtuijn, en h:k Ouman. Secret„s L: r: /:inmargine:/

Amboina den 9. maij 1758:

Nolitie van sodanige Specirij Boomen

als wij ondergesz: ter ordre van den onder„

Coopman en Resident S:r Gijsbert Theorus

Papegaeij onder het district van het Eijland

Bouro bij gedaene visitatie van den Eersten

tot den laesten April anro 1758: hebben be„

vonden en uijtgeroeijt, Namentlijk

Noote Boomen

vrugt

halff

In de Gebergtens van

dragende wasse

Ionge

6.

Wapottij

9

87

waijsauw

1:

2

14:

waymauw

3:

4.

10

waijlawa

6:

22

2:

Bonghelij niet gevonden

_=o

po

mackatita

_=o

waijmaloe _=o

_o

Leroma

_„o

d„o

waijatoe

—„

waijtawa _=o

_„o

AB: nagul boomen in ’t

geheel niet gevonden

133.

21:

12:

Somma

/:was geteekend:/ Servaas Berloo /:lager:/ geteekend/ met een kruij

se en daar bij get: ’t merk is gesteld door Iohannes Tahia

Heeden Den 10: Meij Ao 1758: Compareerde voor

de ordinaire mandelijkse vaseerende Lieden uijt den E: Agtb: Raad van

Iustitie deses casteels ten overstaen van den Coopman en fiscael DE: Io„

sias Alexander De villeneuwe.

D

3