closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De ten Comptoire Bouro bescheydene Corporaal serwaas Berloo enden

dat Iohannes Tahia, aan dewelke haar hier in voorenstaande overgegeeven

natitie aangaande de Extirpatie der ongepermitteerde stoote boomen te

de noito bij formas van Recollement voorgehouden En duijdelijk te vers

gegeeven sijnde, soo bleeve deselve daar bij ten vollen persisteeren, mitt

door den E: Fiscaal afgevraegd sijnde, off zij in staet waeren den Eed. daar op

kunnen doen soo betuijgde sij van Iaa, gelijk ook met het op steeken der twee

voorste vingeren haere regterhands de Claere uijtspraeke deser woorden / te

waerlijk helpe mij God Almagtig guaemen ofteleggen.

Aldus Gedaan Gerecolleert ende beedigt ter ordinaire Raadsame

dato voorsz /was geteekend:/ Servaas Berloo /:lager:/ geteekend met een kan

sie en daar bij gesz gesteld door Johannes Tahia /: nog lager:/ geteekend J:

G: d’ Arnand Secret„s. /: margiene geteekend P:„s Wernher en Schat

Houtuyn.

Accordeert

Nagezien.

C

Jan Calhoen van Limburg

Lacaze