closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

Register der Marginalen

op de Ambonse Brief Aan

Aan Hoog Edelens,

van den 12: Julij Ao 1783

Administratien

7

Negotie Boeken

Aoterstallen

5

onder de agterstallen is niets te melden

Arnetteriad Huijsselijke

Besiellingen

Bannelingen

6

overvarende Bannelingen per het Buijten Leven

Belastngen en Vergoedingen

5

Request van de Erfgenamen van den den gew: Manipas Resident knop.

1

versoekende de domagement van een ordinbaij w:

8:

aanhaalingen aanmerking deswegen

Brieven en Papieren

5

Jnlijding

49:

161:

63.

1