closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

Batavia:

Aan zijne Hoog Edelheidt:

Den Hoog Edelen, Gestringen Groot Agtbaren Heere,

M: Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Benevens.

Der Wel Edele Gestrenge Heeren.

Raden van Nederlands Jndië.

Hoog Edele Gestrenge, Groot

Agtbare Heere, en

Wel Edele Gestrenge Heeren

P:r hest Schip

J Buijten Leven

en Patjalling

de Caneel Booms

D Wij zullen uwe Hoog Edelen se wederom„

Jnleiding

na de verpligting daar wij ons onderhouden, van onse

verrigtingen, het voorgevallen in den Dienst en voor

zo verre het vereischt word het Huijshoudelijke, eerbie„

zig; verslag doen; des wij eerst van de

Brieven.