closeTerug naar inventaris

Transcriptie

V=te

bov=s

6

l6

vier:

N:o

bossen

bossen

lb:o

6 lb:

70lb:

1

Vell:

bassen

Ab:

p=s

p.

Den vertier

den vertier Restant

in 't Boek onder p„s

in 5. Jaarlen

door den Jaar van

Iunij

178 2/3

anderen A„o 178.½

Reesen

3075

2999

9919.

123.

26

866

3.

4„

39„

96

10½½

45.

240.

29.

14½

85½

10

27:

1

10½

36½

89 7/8

13

13¼

5

93:

6.—.

37.

0:

20:—

2„

7

98.

48½

271½

50.

6

900.

2

8.

88

5:

1430

46:

386

2:

38.

4:

37½

27

64:

351

1485¾

6

1458

2764.

999.

12364½

19

20034¼

23360½

298197:

9611 31

1/5.

141345„

264.

144.

239.

16590 7/10

348.

213 17/16

1708

2508¾

4177¾4

52800.

1663¼

2902½

66½

8684 7/8

749¼

5 3/8

2452

135931¼

2391.

5983

41:

30.

—.

55.

155

19„

5:

Eijsch

voor

Anno

178

an De Wapenkamer.

3000:

Vuirsteenen

P=

30„

Pattroontassen ordinare met koopere schilden voor des heer gouver=r Lijfw:

350

Secrleere draagbanden

Seemleere

4. vellen

Kalfs leer Javas

20

ij

Vaom vellen

70:

Leijnen

bossen

15

1

p:s

30

Arantdiers mitzen

Tromsnaaren

bossen

5

kooper draat voor de wapen kamer en arthillerij

30.

lb

ijzer d=o

20:

Lijm

5

Amaril

5

uijt de Waterpoort.

1 Stuk

Laeken Schair Rood fijne

v= Swarte

1

donker Blauw

1

Lamphuur floer Crits Smalle

4. 7olb.

Hoeden gaove zoldate op verzoek van ’t hoofd van de militie

501

p=s

ten dienst van ’t guarnisoen.

Iugtleer Muscoris

veel:

4

p=

smeltkroesen

30:

glaze Ruijten van 9: â 11. d=m

800

100

Ritting Iavas of bind rotting

bossen

van de Medicinaale winkel

5:

lb

Borar

10

Salarmoniacq

Aluyn

10

Medicamenten en Chirurgijns Instru„

„menten voor den oppercnirurgijn deses Casteels

volgens g'anneveerde Catalogus.

Medicamenten voor den opper Chirurgijn en

hospitalier meede volgens Catalogus.

Kerk en School Boeken almeede volgens Cata„

„lagus.

40: vaten

Bieren in zoort

Mom

100 bott=s Spaanse wijn

600

Zecq wijn

60. leggers Alak Apri

Azijn Hollands

10: halve amen olijven oly

16 vaten Booter vrieze

8: vier

Delfsche

20: vat: Speck

.

Vleesch

15:

15: lasten zout Iavas

2000: lb: witte warkaarsen

20: bier pijp: Olij van Clapus

2: halve aamen Traan Hollands.

Leaten

50