closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

7

Ellen

d

Den vertier den Hier Restant

in 5: Jaare in 't boek onder voor

door den Jaar van

Junij Anno

178¾

A„o 178 2/3

anderen A=o 178½

Deesen Leeden

Reesen

packen

2560.-

R„o

320.

4:

1733.

2.

200:

5

1696.

64.

38.

240.

174.

124.

209 5/8

147.

540.

78.

10

60

20:

250.

25:

39:

250.

1200

1200.

10

156.

174:

8.

1000.

112¾

763

143.

137

1065

213:

3/52.

3630:

17409¾

20½

10½

946

1549 3/11

4471

1374.

193.

75:

2006

150:

207:

151

768.

8.

80

144

90:

223.

1050

25.

660.

116.

405.

135.

—1/½

1/16

/20

59 7/16 -

14¾

87½

13¼

—¾

377:

176½

8.

250

100.

69„

177.

9„

46.

Eb.

4628½

864½ 368.

4207.

501

N:o 8144

1085. 964½

k:

16 7/8

2 5/8

14 1/8

1 7/8

8.

17.

39

p„s

58

12

34:-

84.

26.

54.

lb: 10834..

509: 5850.

613.

p=s 2493. 494:

naten

4386.

620.

1:

1.

1.

4

21

Eijsch.

voor nagissing

anno

waar

178 2/5.

178 57/6

Prcken

packen

4.

4:

pack: Parcallen gemeene gebleekte

Dongrissen gebleekte met roode hoofden

2

2.

Moerissen bruijn blauw de 14: Caal

_:o

18

—:

1

_=o

27

fijn gebleekte 18: @ 20: Caal

1

Deekens gecattoeneerde kleene cus„

1

1.

gingan roode cust 4: draats of Jafep=s geverfde

4.

4.

—„

zeijldoeken gemeene Ruwe Custt

2.

2.

Gmgam Grongang

Tot geschenk der Inlandse grooten of voor 49: Regenten van

Honimoa Nussalaut titoe en Haroeko

25.

p=s

Chitzen fijne geschiederde witte grond

25„

Cambaijen van 8: Cobid=s

20.

stukk: Neusdoeken fijne Maradosse

Souratse Leijwaaten.

1:

2.—

2. prck: Weekens gecattoeneerde groote

8:

8„

8:

Baftas Swarte breede heele

2

2. -

_=o

2.

_=o halve breede

1.

2.

2. Karikams kleene Roode

2:

2

2. Niquaniassen Groote met breede Streepen

1

1

1

Photassen

200

200. 200. bolt: zeep:

Bengaalse Leywaden.

1: Packen Chitzen Fattenasse groote

Aassembestanke van d: L: O: den z

uijt de west zijde

30

bhalen Cattoene gaeren dispens zoort

30

lb:

Canneel

1000

Peeper

Van Equipanne werf

21: rolle„n

zeyldoek Hollands tot zilen voor dalhier vaarende vaartuijgen en Arthillerij

Everboek

10

Grauw of Baeseningboek

20

Kaaldoek

H.

400

zeijlgaaren in zoort zo voor d: Eruipagie werff als arthillerij en de wapenkamer

P:s

300.

geijl en Lijknaaldens

200.

Lanthaeren, Hoorns

want van 6. â 7: d=m

4

1:

Oud Swaar touw

20:

ijzer trossen Hollands

_=o

„wiel„

20.

400:

Tmkamse 1lanken kleene, tot Reparatie der aanweesende vaartuijgen.

_:o

1. als andersints

groote

100.

a

windboom Balkjes lang 20: d=t dik 6: d=m

50.

6: Vaten Rick

Karpuijs

6:—

24

Speer, zo voor de Equipagie werff als arthillerij

b: huijden Pompleer

Moeijleer

6.

20: p=s Tiool blocken

20

Blocks twee schifde van 6: â 7: en 8: d=m

d=e Enkelde in zoort

10

5400

lb: Persiaans rood aarde

p=s Jatij legger duijgen tot ’t aanmaken der vaatwerken en Reparatie van kleenig„

1000.

„heeden vmp;=a

60

holden Smeekolen

2. vaten Goas. voor Hospitaal.

2. Bruijmen

Van.