closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is geplaatst, en daar bij smeekt om in laatst

gemelde vienst bevestigd te worden.

Een van den Onderkoopman en secretaris dezer vergade

„ring Lambertus Janszoon Haga

biddende om met het Fiscalaat en de daar toe staande

qualiteit van koopman, of een ander koopmans dienst onder de

gebeneficeert te mogen worden.

Een van den Boekhouder en Hoofd te Bouro Wijnand

Johannes de Bourghelles smeekende om

bij optreeding van gemelde onderkoopman Haga,

in het secretariaat van Politie gesteld en met de

overvi

he

3=

daar toe staande qualiteit van onderkoopman begung„

„stig te worden. voorts

Een van den Boekhouder en p=o Resident te Manipa

Johan Sijbrand sluijter.

Een van den Boekhouder en p=r Eerst Geswore Clercq van

Politie Johannes Clarisse.

Een van den p=l Opperchirurgijn dezes Casteels Christi„

„aan Hofman en

Een van den Opperchirurgijn en p:r Hospitalier Lozewijk

Hoedt, alle om in hunne respective p=s Diensten bevestigd

te worden, gemelde Hofman bovendien, om verhoging

weswegen H: H: Ed:s gunste geber

in gagie tot ƒ60: termaand: welke supplicquen uwe

Hoog Edelens gebeeden zij, met een goedertiere oogte

§159

beschouwen: terwijl wij nog bij dat van voorsz: de Bourg=

en Hoog deselve, Bours Hoofdw:

J: De Bouaghelles favorabel aan

„helles nedrig voegen, dat denzelven een bequaam Dienaar

„geschreeven word.

en reeds bij na twee Jaren in een onderkoopmans Post

de Hoofdije van Laricque geweest is, dog weder heeft

moeten

Slo