closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.

97.

in

39

van gemelde de Bourghelles in originalie onder de Rij„

„lagen dezes gevoegd is.

§ 155

In het voorleede najaar is ons uijt Banda toegeschikt, den

den Reekh: van den Berghuijt

Banda g’arriveert

Boekhouder Iohannes van den Bergh, wiens gagie wij

hebben laten Cours neemen en zijn dienst doen presteeren;

s eem spaingtagtje na de hoofd„

vervolgens hem naderhand op zijn verzoek, af ter onser fit=

plaats g’accordeert.

„ting van den 11: Iunij laatstleeden g’accordeert een Spaing

togtje na Batavia, alwaar hij vertoonde dat zijne pre=

„sentie om groote schadens voor te koomen; noodzakelijk

vereischt wierd, invoegen hij met afgeschreven gagee per het

6156.

schip 'T Buijten Leven overvaart zo wel als den opperzijle ma„

den hij bin feehanden walost:

ker Lourens Janszen van Apenrade in A„o 1779: met het

schip Holland in India aangeland, die te kennen heeft

61.

gegeeven voor ƒ 20: aangenomen te zijn, en eijndelijk met ƒ 16:

§154

bij de Comp=e Boeken voort te loopen maar als Mattroos

n een Jul soldaat, als Mastroosop

is op dien kiel geplaatst, den hier ondeugende soldaat Jo=

Ruijten Leven geplaatst.

hannes Reijneke van Amboina, wiens gagie tot 19

ter maand onder een vijfjarig verband te rug geschreeven, en hij

voor een houwer en PortEpe op reekening belast is.

het belasting van een Houwer N.o

Eijndelijk nemen wij de vrijheid uwe Hoog Edelens nevens

§ 158:

vergaande Requesten.

deze aantebieden Agt stux Requesten van zo veel ssup=

plianten, als.

Een van het gew: Hoofd te Saparoua den koopman

Johan Constantijn Cruijpenning,

die hier p=l in het Fiscaallagjesteld is; waar bij den zelven

Supliceert met de tit: en Rang van oudt opperkoopman

uijt den dienst ontslagen te mogen worden.

van den gew: Fiscaal den tit: Koopman Willem

Een

Bethssz:, welke hier p=l in de Hoofdije van Saparoua

is