closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in het dierbaar Vaderland, en de Landen on

„der Hoog Zeszelfs gebied ons met de diepste eersied

en Hoog agting noemende /:onderstond:/ Hoog

Edele Gestrenge Froot Agtbare Heere,

en wel Edeele Gestrenge Heeren :/:lager:/

uw Hoog Edelens onderdanige en Gehoorza

„me Dienaren, /:was geteekend:/ B: V: Pleuren,

J: A: Schilling J: Stephanus, J: C: Cruij„

penning W: Beteisz: L: J: Haga, N: Gaaoo, D:

J: Bl:ondeel en A: L: van Hamel /: in margine Amboina

in ’t Casteel nieuw victoria den 12: Julij A=o 1783.—

Accordeert

aga 4

Sourabaija, Aan den EHer Audolsh Torentius van der Niepoort

Opperkoopman en Gedaghebber over Javas oosthoek.

nevens

Den Raad Aldaar.

Erntfeste, Voorzienige, Discrete.

Dewijl het schip 'T Buijtenseven hier niet meer ingenomen

124

heeft dan 291074: Ponden of 529550: Bharen G'arioffel Na„

gulen, zo laten wij dien kiel, na de intentie Hunner Hoog

2

Edelens, onder geleide dezes over java en wel eerst na

Sourabaija, retourneeren, ten einde met Producten

volladen zijnde, de reise na Jndias Hoofdplaats te vervorderen

terwijl die specerijen op een apparte plaats geborgen en

verzegelt zijn, na het Rapport dat wij daar van zo wel als van

de