closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

I: A: de Bourghelle

de tans onder Convoi van het schip t Ruijten Leven retourneerende

Chaloup de Jonge Willem, zullen na onse hope zijn, of worden

besorgt des ons daar aan refereeren; deese afsonderlijk rigtende

uwel Edele Agtbare kennisse tegeven dat wyj gemelde Bo„

dem ’t Buijten Levenheden na Sourobaija zenden, om Conform

de begeerte Hunner Hoog Edelens op Java volladen te worden

als hebbende deselve heer maar ingenomen 291074: Ponden

21

of 529: 550 Rcharen garioffel Nagulen, die appart geborgen, en

versegeld zijn.

Terwijl voor het voerige met veel agting verblijven /.onderstondt:/

wel Edele Agtbare Heer, en Vrienden /:lager:/ uwel

Edele Agtb Dienstwillige vrienden Dienaren /:was geteekend:/

B: V: Cleuren, J: A: Schilling, J: Stephanus

C:Cruijpenning, W: Bethjsz:, L: J: Haga

N: Galloo, H: Martens D: J: Blondeel, A:

L: van Kamel /:in margine:/ Amboina Nieuw Victoria

den 12: Julij A=o 1783:— /:lager:/ Nota den gesagvoerder van de jonge Willud

is een ordonnantie ter hand gesteld om onder conroi van het schip t Buyj„

ten Leven te blijven W=

Accordeert

Caga tarets