closeTerug naar inventaris

Transcriptie

44

Orig:s

Registerder Bargenalen

op de Amgonse Sreet,

Aan Hun Hoog Edelens

van den 30: September

Anno 783.

Aaministratden / rar/

Negotie Boeken

Agterstallen

worden Voor bij Gepasseert

5 183:

Arthillerij a Huijsselijke

Bestellingen,

Bannelingen,

daar van is niets te melden

§ 286:

Belastingen vergoedingen

gewas van eenige Geringe Belastingen en Vergoedingen.

§

200:

en dat 12: p„s kopere gewigten, door den koopman Cruijpenning zijn betaald P:

201:

Brieven en Papieren

Hope dat de afgezonde Brieven en Papieren zullen ontfangen zijn

1

163:

referte aan de Resolutien omtrent de mindere zaken

5

287:

’t Slot van de Brief

§

288: