closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Collegian n Huijsselijke

Bestellingen

Dorrespondentien /zie:/ Huijs„

selijke Bestellingen,

Deserteurs

daar van niets te melden

Dienaren,

Geringe zaken belangende de Dienaaren, worden gepasseert

en omtrent de Verbeeterde en aangenome gerefereert, aan het Acte

Boek

dog het getal der Laste genoteert

Twee Assistenten tot Boekhouders bevordert

de Gagie van den koopman Beth, blijft voor de Saparoccase Hoofdij

en die van den sergeant Huisinger voor de Post te Loehoe staan

overgaande Requesten

met een favorabele voordragt

getaal der loontreckende Dienaaren

breder Vertoond bij de korte Sterkk

Eijste van die in het Hospitaal gelegen hebben

en der overleedene

Dank betuijging en verzoek voor dog'gagieerdens

twee perzoonen, daar onder aangenomen

Vertoning van derzelver getal amp=a

Sterkte van de Arthilleristen

sterkte van het Guarnizoen

van deserteurs is niets te melden

Domainen

de Domainen van A„o 178¾: zijn weder Voordeelig Verpagt

en de zegels hebben Rd„s 938: 24:

de Verkogte Hijpoteecquen Rd„s 1430: 43¾.

en den Eijk heeft Rd„s ƒ3: 18: afgeworpen

Eijsch van Benodigdheeden

Verzoek, om 160:900: Rijxd„s Contanten

Calculalive bereekening der in te kome en Benoodigde

het gebrek voor de voldoening van den Eijsch aangevoerd

P: 285

D 270:

§ 271:

§ 272.

§ 273:

D 274:

§ 275.

§ 276

§ 277:

P 278.

P: 279.

5 280:

5 28

§ 282:

5 283:

§ 284:

P 224.

§ 225

§ 285:

§ 179:

§ 180

P 181.

§ 182:

P 191.

P 192.

5

212: