closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eijsch van Benodigdheden.

en het bedoelde met de in den text vermelde Rijst, in erkente„

„nis gehouden

terwijl men hier geluckig gered is

verzoek om 200: gedrukte Tascen

Insertie van den Formeelen Eijsch

Jnsertie van de Lijst der generaale Restanten

Jnsertie der Lijst van de Restant koopmanschappen

Rarpatten /:zie/ Jnlandse

„zaken

Fortificatienen Gebouwen

aanhaling van het verrigt aan de Fortificatien &wmp;=a

voor de gestoeltens in de Kerk, staat van Ceram Hout

bezorgd te worden

de Calculative opgave van het benodigde voor de manquee„

„rende gebouwen, gaat over

de Fimmerageen en Reparatien komen, voor bij het vertoot„

dog in den texl, de reparatie aan de kruijtkelder

Telazaken

na de gemaakte Rekening der ontbrekende Contanten

middelen bij der hand genomen om daar aan te geraken

het in den text vermelde op wissel in cassa ontfangen

verzoek om de gedeeltelijke voldoening ter Hoofdplaats

en daat daar van 6000: Rd:s in Nederland mogen gerem

„bourseert worden

behalven de Wissel Gaat ook de Memorie over

met d Rapporten van den opneem der Geld Cassan.

verzoek om 160000: Rijxd„s aan Contant

Calculative bereekening der Intekomene en benodigde

Mongi Poijskae Jnlandse

zaken.

Ruijsselijke Bestellingen

§

die van de Buijten Comptoiren, vorderen geen aanhaling

5

i

5

§

3

45

§

213:

5

214:

§

215:

8

216:

§ 217:

5 218:

193:

1944

195:

196:

197:

D

184:

§ 185:

§ 186:

§ 187:

§ 188:

§ 189.

§ 190:

§ 191:

5 192:

219: