closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§

§

5.

5

§

8

8

5

8

5

5

§

§

P

§

5

§

§

3

5:

5

§

§

5

D

5

46

Inlandse zaken

kennis Geving van het Clandestin vertrek van zeker Jnl: Sopaheluwa„

„kang

240.

om hem in zijn boos voorneemen te sluijten

241:

den orangkaij van Assaloeloe ontslagen

242.

en van zin zoon gesuccedeert

243.

in stede van de zig verdronken hebbende Pattij van Tijlale

244:

een andere aangesteld

245:

den Guatahoedij Tomis afgezet

246:

in zijn stede

247:

en in die van den ontslage Radja van Paperoe andere Verkoren

248.

afzetting van den Christen Orangkaij van Bonoa

249.

wiens successeur ook weder buijten waardigheit is gesteld

250.

het door overleiden van den orangkaij vacant geraakt Regentschap

van Coelor, Vervult

251:

en over Caijbobo, Camariang, Seruwawang, mitsgaders Fanoenoe

andere orangkaijen aangesteld

252:

de geschenk goederen zijn verdeelt

253:

en het Dag Register van de Expeditie van Saparoua, en Haroeko

na Ceram gaat over

254:

Gewenschte gevolgen van ’'s Gouverneurs verrigtingen op Ceram

255:

voorneemen en reden, dat en waarom zijn Ed: de Hongij Togt weder

rondsom Ceram &=a zal doen

256:

zullende de Bekruijsingen weder gereguleert worden

257:

favorabele Gesteldheid aan Cerams binnen Cust onder Haroeko.

258:

de volkeren van daar, van de Hongij g'excuseert

259:

terwijl ook 's Gouverneurs bestellingen omtrent de Alphoeren Goede vrugten

afleeveren

260:

Aanmerkingen over de ontfange aanreekening wegens het Ternaatse kruijs

vlootje

261:

die de ministers mede gedeelt zijn

262:

onder te rugreekening als in den text

263:

Specificatie van de g'extirpeerde specerij Boomen

264:

Aanmerkingen

op de aangereekende onkosten wegens de te Banda ingelas„

'te Jnlanders

236:

herheijke Lanen /:zie:/

Ruijsselijke Bestellingen

Militairen vde Huijsselijke

Besielingenen Dienaren,

vocken

Negotie

P 202:

de voorige Negotie Boeken zijn geconfronteert