closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Soldij

Doehen

de soldij Boeken zijn Geconfronteert

aanhaling uijt het daar van ingekome Rapport

Timmeragiene Raeparatien

de Timmeratien en Reparatien komen voor bij het Vertoog

dog in den text de reparatie aan de kruijtkeldel

VErKoop

wat winsten uijt den Verkoop behaald zijn

breder bij het Generaal Rendement

Vreemde Natien

daar van is geen tijding

maar berigt van een swaare Brand te Banda

Het Slot van de Brief

8

8

47

210:

211:

5

196:

5

197:

8

168.

8

169:

5

265:

5

266:

ยง 288: