closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

65.

Aan zyne Hoog Edelheidt

Den Hoog Edelen Gestrengen, sroot Agtbaren, Heere,

M: Willem Arold Atting

Gouverneur Generaal.

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren.

Raden van Nederlands Jndie.

Hoog Edele Gestrenge, Groot

Agtbare Heere, en

Wel Edele Teserenge Hecren

Toen wij de 25150: sonden onbequaam Buskruijt waar van onse

eerbiedige Advisen van den 12: dezer §69: gewagen, in het schip

’t Buijten Leven afscheepten, en 10000: Ponden in dien Kiel

overgenomen waren vertoonden en verklaarden, de overheden volgens

ingestote Berigt niet meerder te kunnen bergen nadien die quantiteit

met het geene tot den Bodem gehoort de daar voor aanhanden

zynde

48