closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

P„ den Burger Cous Lieut:

Willem Hendrik Piel en

Het Vaartuijg van den Bandas

Beerger Jan josias Cos.

zijnde bequame plaats ingenomen hadde, des wij genoodzaakt

zijn de overige 15150: Ponden waar voor in de tans mede van

hier vertreckende Patjalling de Canneel Boom, nog Chaloup

de Ionge Willem geen bequame plaatsen zijn, hier tot het aan„

„staande Jaar aantehouden; weswegen de gunstige wel duyding

hopen, die geene die zig met de meeste eerbied en Hoogagting

noemen /:onderstondt:/ Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbare

Heere en Wel Edele Gestrenge Heeren, /:lager:/ Uwe Hoog

Edelens onderdanige en zeer gehoorsame Dienaren /:was Geteekend:/

B: V: Pleuren, J: A: Schilling, J: Stephanus, J: C: Cruijpenning, W: Beth p:

L: J: Haga, N: Galloo, H: Martens, D: C: Blondeel, en A: L: van Hamel

/:in margine:/ Amboina in’t Casteel Nieuw Victoria den 16: Julij

A„o 1783:

an aedgen

Tit: Ord„r

sedert de afzending onser voorsaarse Beschrijving per het schip Buy„

„ten Leven en de Ternaatse Patjalling de Canneel Boom, quam alhier,

ter houw of binnen volgens de opgave door gebrek aan Levens middelen

Den Bandas Oud Burger Vendrig en Perkenier Jan Josias Cos, met zijn

Twee Maste Chaloup Helena Petronella, genaamt na dat denzelven

na de zuijd ooster Eijlanden ten Handel en ook de Eijlanden Coelor

en Lekaija, bij Nova Girenca, bij en aangeweest was op een Bandase

Pas luijdende alleen na eerstgemelde plaatsen, op welk vaartuijg

agterhaald is boven het geen op de Pasce staat vermeld in een quanti„

„teit van.

Twee Hondert ses en Seventig Ponden Buskruijt

Sestig gevulde Cardoesen tot klein geschut

Een Hondert en Vijff p„s scherpe Pattroonen, en

Negen