closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

van hier, in dato 21:' Julij Jongstleden: alle welke aangehaalde

Papieren in order genoteert zyn bij het nevens liggende Register.:

Eindelijk noemen wij ons met de diepste eerbied en Hoog agting

/:onderstondt:/ Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbare Heere en

Wel Edele Gestrenge Heeren /:lager:/ Uwe Hoog Edelens

onderdanige en zeer gehoorsame Dienaren /:was geteekend:/.

B: V: Pleuren, J: A: Schilling, J: Stephanus, J: C:s Cruijpenning,

L: I: Haga, N: Galloo, en A: Martens, /:in margine:/ Amboina

Jn’t Casteel Nieuw Victoria den 10: Augustus A„o 1783:2:/

AAccordeert

J: aga

Secret:s