closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„betogende onse besluijten van den 17: Februarij en 11. Junij

de noodzakelijkheit der buijten gewonen Inkoop van het ge„

specificeerde Schrijfftuijg, en de secq of witte Wyn.

mitsg=s wat winsten uijt den verkoop

behaald zijn.

N 160

Terwijl bij onse voorsaarse §40, het van de hand gezette per

Publicque Venditie met Schone Advancen van 133. PerCentos, en

dat toen genoegsaam als uijt verkogt waren, reeds genoteert heb„

„bende tans alleen vertonen den Generalen

breder bij het generaal Rendemant 169: VEK OOp gedeerende het Jongste Boekjaar tot een bedragen

van cocope: o 12: mt en Ar: 3000: 12 2: ugthoofs des alen

winsten ƒ 10045: 4:-: of 114: Percentoss: breder aangeduijd bij het

Generaal Rendement te weeten

De

kosten

Jeeft .

Europeaanse

Inkoops

uijtkoops

winsten

pr Centos

. .

Koopmanschappen

2:

Ellen

Laken Swarte.

7.

12:

7:

8.-

19:—

4

55 2/3:

—„

7=m

13:

Geneever

1:5: flessen

198

24

54:

38: 9:12:

10:4„

Loodt

16859: ld„

160:

14:8„

410: 12:—„

240

17: 8:„

155:

—:

. . . . . . .

k„

Leyn Olij.

1:

3:

1:

15„

52:

12:

. .

—:

ld„

181

kooper insoort

128:19:8

242: 9:4:„

74:

95:9:12

. . . . . . . .

46:

lb„

Yzer aan sloot slaaten

7: 6:8

15:5:4:

108¼:

7: 18:12„

. . . . . . . .

534:

„en zoort aan staven

70: 2:—

39:11:12:„

109:13:12:„

56:¾:—. . . . . . . .

125:

aan Hoepels.

10

18:22„

16: 17:—„

5: 18:4

54: —: —. . . . . . .

speijkers in zoort

1349¼

178:

4

329:19:—„

151: 11: 22:

85:—:—: . . . :—

„staal.

134 9/26

4:

17: 8

108:2:

5:5: 8:

10: 3: —„

. . . . . . . —:

p„s

25:

A: B: C: Boekjes

1:

4: 5: 8:

5: 10:8:

5:

342: —:

1:

Categismassen kleene

50:

2:

3:

. . . . .

1: -„

4:

Quangeliums

8:

1: 13:—„

4: 8:„ 288:—:—:

1:

Kerk en school Boeken„

:8„

.

m

4:

spreecken Salomons

r=t

12: 4:

1:

1:14: 8:„

¼:

7: 4„ za22:

6:

trappnder kugd

29

2: 9: 8:„

1: 17: 286:—:

Teld

598:7:4

ƒ1181:6: 8:

582:

18: 1:

Geifleren de scheorden anderen:

ƒ 97: 1/2: