closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

De Beschermerwaar van de buijten Huijd van de Zee

worm doorknaagd dog die anders hegt en sterk bebouwd is.

Een schouw

een groote Hongijschuijt en

een Landschuijt, item

een Schuijtcn reserve, en

Een schuijt, met

vier Vollen bij de Chaloupen en Patjallings in gebruik.

Gedurende den loop van ’t Jongste Boek jaar, of sedert Primo September

73

Anno passato, tot ullimo Augustus laatstleeden zyn.

waar in den jnkoop heeft bestaan

S. 167:

Ingekogt

G

1678ƒ

55:14

2000 kann:

Azyn Inlands

a d 10 h: st„s

396

—„

120

rd„s 1: 12:

wette wyn

160: latt„s

1 bott„

9/47

4:

144:

groot Formaatsapier riem

30

160: loek

168.

554

8:

—:

20:

—„

280.

kleen

„„

3

41

„tbos

11:12:

12

Tenne schagten

—: 36: st„s

28: bossen

683

2.

—.

207:

p„s

Adappen

46008

36

„„ Cento

7:

261:

1/5:

Gabbe Gabben

24:

76

26400:

lb„o

0

Naeijgaaren inz=t als

5: ƒ 16:10

5:

Ad„e Hollands gaaren

D„o

d=o ƒâ 80: st„s t lb„o

3:

Chinees

3: —: 9: 18:

N:

8:

8

p„

Halve Leggers

rd„s 2: 24

ât p„s

12:

18:

59

8:

6:

Bierpijpen

1:

8:

19:16:—:

12

„„

28:

wieltrossen goemoets

95.

4.

12

—:12:

4:

57:

Yjzer trossen

12:

8.

1:8.

„„„

190.

30

kajoenanij Palisaaden

3:

st„s 8:

9:18:—

1.

45:

148:10:—

d=baalen lange

12:

60

Kalk

staaten

16000

8

—:

â t Last

—:

1920:

6336.—:—:

p„

„vellings als

Gorassa Houte

220

p„s

â 12: st„s t p„s

D„o 30:

200

ƒ 39: —:—

6.

„—

1/10: 20: 15:12:

18:

28:

36

10:

15: 12: m=

119.

1307.

HoutsKoolen als

Hacten

ƒ145:4:

P„s 44:

â —: 8: st„s d' kl: maat

440: M„

865

98:¾: 325:17: 8:

142

—: 12: d„ _=o

/¾:

471:1:8.

p„

6:

7:

L„ 12: d„ro 172: V„r â't p„s

rd:s 2: —:

23: 15:4:

ijzer Houde Asbalken

5.

7.

2:

24: 15:—:

Laade Houten

3: st„ 4

201„

„„

Lond Jnlands

110

—:

363:—:—:

„6„

4:

2200: basen

15

41: 11: 8:

12:

Kooper Draat

ld„o

39: lb„

Olijtijten als

100

50: ld„s ollij Cajoepoetij

510:

â 't lb„o rd„s 8: ½:

1683:—:—

—:—

50: Obij Corlijlawang

2696:80:

8898:16:8:

44141: lb„ Gariossel Nagulen â d Rk: van 550: lb„ rd„s 56:

6357: 1/80 ƒ 20978: 4: 8:

S.

Somma

betogende