closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

77

belangende de

taat der Nagub Rantagie § 170.

n aericten zulden wij uw Hoog Edelens Eifket

geene, bij voorjaarse E: Wv: daar van hebben gezegd eerst na

schuldige gehoudenisse vertoonen den staat der Nagul

Plantagien zodanig die in desen Iare is bevonden, ge„

„bragten de onderstaande samentrecking te wee„

„ten.

vrugt

Half

Ion

Kene

Datijs

dragen

was

ge

ma

de

sene

ruim

Onder het Hoofd Casteel.

725.

36050

1971:

34079

72100:

Hila.

5802

22560

1277:

1890

25727:

Saparoua en Nussalaut

1418.

10444

17939.

9840: 132245

Haroeko

811

32350.

18685 30565.81600

Larique

248:

11740

2609: 9641 23990:

Te samen

3789:207174: 42481: 86015335670:

Vergelijk der Nagul Boomen tegens de Iongsi

Bepaling bij Hun Hoog Edelens Missive van den

19: December A„o 1780:

Datijs

Vvrugt

Halfwas

sum

dragende

seneen Jonge

marium

volgens de Bepaling zijnde

100: Boomen per batij of

3803:

200000:

180300:

380300

In A„o 1783: bevonden

3789

207174:

128:496:

335670:

Dus tans

14: minder 7174: meerder 51004 minder 44630: mender

wordende van de Extirpatien op zijn plaats gehandelt

alculative begroting van het gewas

5vy maar het aanstaande Nagul gewas vordert de aan„

„haling hier, dat het door de Inlandse Regenten gecal„

„culeert

s

nt

55

5

10