closeTerug naar inventaris

Transcriptie

300

culeert word op Bharen 1566 cco. of Ponden 861600 te

weeten

Rharen

of Londen

399

219450:

Onder 't Hoofd Casteel

350:

op Hila

192500:

338:

185900:

Te Saparoua en Nussalaut.

284:

Haroeko.

156500:

o:

107250:

Larique.

195:

300

Te saemen

Bh: 1566: 550: rd„o 861600:

verzoek en voorstel wegens

§ 172: dog apparent zal den oogst deze Calculative Begroting surpas„

den afhaal.

„seeren, of schoon de ongewoone gewassen van het voorleeden

en dit Jaar, de zekerheit om daar op te Cijfferen minder maakt

wantsedert de eerste Jnsameling van het in ’t voorjaar ge„

„deeltelijk afgescheepte gewas tot nutoe, wanneer op de eene

plaats geplukt wierde, zijn in andere districten de vrugten

uijtgebot en zo die Twee gewassen onafgescheiden geworden.

dan wij hebben liever onse gedagten tot een opulenten oogst

bepalen,

willen, ten einde eene anders niet nodige schikking daar uijt te

doen voortvloejen envoegen w' uwe Hoog Edelens met gua„

„stige permissie eerbiedig voorstellen om zo het Hoog Deselve

en dit najaar niet mogte Convenieeren Twee scheepen

dit heen te schikken, dat dan éen uijt het gouvernement

Banda retourneerend schip, somtijds ter overbreng van den

Eijsch derwaards benodigt zullende zijn, en aldaar niet w

„der volladen kunnende worden ter vervoer van Nagulen

hier mag aangeeven, of dat Hoog deselve en desen anders

gelieven te disponneeren

N73: H Get zal aan geene Zorge ontbreeken om de Sagoe Bosschen

voor de sagoe Bosschen word ge„

zorgd.

le Loehoe in een goede staat te houden, en Hilas Hoofd

fmissaert is dit volgens ons arrest van den 16: April ernstig

gerecommandeert, bij zonder de aansplanting van Sagol

Bomen

en des

Jnkomst

men.

de Bossch

Boamoers

Toestand