closeTerug naar inventaris

Transcriptie

44141.

30.

2000

160:

100.

160

280:

28

5.

3.

12.

12:

12:

8:

16000:

200

28.

6.

30:

60:

2200

200

440

865:—

46000

26400

31576

300:

1800

275

ƒ100:

P„r Transport

Ten Comptoire Haroeko.

Aan Diverse Contanten

DuC=o

v=e debiteuren mede over ’t Inlosgeld ten agteren staande

5=o Provisien, ammonitie Equipagie, wapenkamers, en

andere goederen meer - -

Ten Comptoir Laricqus.

Aan Diverse Contanten - -

=r debiteuren over hun agterstallige als Even

=e Provisien Ammonitie, Equipagie, wapenkamers

en andere goederen meer

Den Comptoir Bouro.

Aan onderscheide Contanten

- .

diverse debiteuren

v=e Provisien, Equipagie, wapenkamers en diverse

andere goederen meer

Ten Comptoir Manipa!

Aan Diverse Contanten

over ’t aangereekende van ’t Comptoir Bouro Weegenst op

vangloon &=a van eenige aldaar agterhaalde Perzoonen

d=o

Provisien, ammonitie, Equipagie, wapenkamers, en

andere goederen meer -

Somma

Den Generaelen Inkoop heeft bestaan

Aan 'T Hoofd Casteel Nieuw Victoria.

lb: Gariofel Nagulen

koper draat

k: Azijn Inlands

bott=s witte wijn

lb: Olijtijten van Coelilawang en Cajoepoetij a ieder de helfte

boek: Groot formaat Papier

kleene

_=o

_=o

bossen Penne Schagten.

lb:a Naaij Gaaren hollands.

Chineese gaaren

Door den Equipagie Meester.

p=s Halve Leggers

wiel Trossen goemoets

ijzer

Bier Pijpen.

Door den Capitain militair van Geuricke.

maten Kalk.

Door den Luijtenant der Arthilleri.

Govasse houte vellings

p=s

d=e groote

_=o

ijzer houte assbalken

_=o

Door den Baas Timmerman.

kajoenanij Palisaden

_=o palen Lange

Door den M=r Knegt der wapenkamer.

LondInlands.

bossen

Laahouten

p:

Door den H=r Knegt der Smits winkel.

houtskolen àa 8: stver:s d: maat

m=t

_=o

12:

Door den Zeageant Mandadoor.

Adapen

p=s

gabbe gabben

Ten Comptoir Saparoua:

Gariofel Nagulen

lb

C: Volij van Klappus

Hila.

Ten Comptoir

Gaacoffel Nagulen

lb:

Haroeko.

Ten Comptoir

Gariafel Nagulen

k: olij van Klappus

Transporteere

47

1397320 ƒ

341 3/8

734.

320.

2.1:

80

320

1039

/20

219

984 23/320: ƒ

21

ƒ

4611

11: 12:

1126

10: 12.

7294.

16

2424

1:

70.

5733. 5.–

3429: 3: 12:

ƒ

722: 17: 4:

7225:14:8

3250: 2:

71:15.8

8030: 5:

59

12

95:

190.

1. 8

19: 16:—„

ƒ

99:

20: 15:12

23: 15:4

9: 18:

1

148: 10:—

363:

ƒ

24:

15

145: 4:

ƒ

325: 17: 8„

„—

683:

2:

261

7:–„

6:4.

ƒ 630:15

123

15

ƒ 11949:16:1½

1: 5:–

997 66

ƒ458048

12

13031: 18: 8:

6.

8227:

11377:15

11352

2

8

ƒ502037:

3:

ƒ 8898: 16.

8

41:11:8

55: 14.

396:

1683:

—.

475:

4:—

8.

554:

41: 11:12

16:10:

9:18:

364: 6. 4.

6336.

143: 11

158: 8:—

387: 15.

471: 1: 8:

944: 9:

63139: 1: 4:

362: 17:8:

11991: 1:12

96471: 5:

8