closeTerug naar inventaris

Transcriptie

b:

Den vertier

Den vertier

in ’t boek

in 5: Jaare

Iaar van

door den

Ao 1783:

anderen

5208:

22611 7/8:

13049:¾:

lb: 118726.

8514:

lb:

2071:

Pr

1

11

5

16:

473:—

1: —:

14

28.

102:–

P=ren

1:—:

12:—

2:

P:

135:

2: —:

113:—

12:

21.—

3: —:

36:

1:-

23.

.-

2

5:

5:—

14:-

175:—

2:

62:—

70:—

1:

118:—

13:

1:

25

2

Iaren 37.

Restant

onder

Primo

leezer

4645:

18696:

1025

2:

2.

64

1:—

5

11.

2:

28.

9

10.—

6.

35:

8

4:

12:

12½

1/8:

107. J

10g

4508

voor

anne

1784:

Van ’t ijzer Maguazijn

spijkers inzoort; als

ld:

11400:

Dikke dubbelde

ld

2300.

Enkelde

2500:—

Lat

2000.

Las izers

100:

van 6: duijm dikke

1000:

2:

1400:

7:

1000:

8:

800:—

200:— Pomp

Duijkers

50:—.

50: Blaasbalgen

lb: ijzer in zoort aanstaven; Teweeten!

39000:—:

10000:—: lb: van 5: d=m breed Platte voor de affuijten

_=o

2:

8000: —.

6000: 1: vierkante

Geen swaarder of dikker terwijl

:¾: Platte .

4000: —:

’t restand swaar dik ijzer is.

_o - -

4000: —: —:½:„

7000: - . —:4: Vierkante

Staal

800

P:s Snij ijzers met haar tappen

3

Groote

_=o

messen

2:—

Boor ijzers in zoort

120:

Blok schaven met dies beijtels

12:

Arm Vyfen

45:

Boor schaven

10:—

Timmermans dissels

137:

_=o

Cuijpers

6.

Gudjes en vermoortjes

25.

Passers kopere met staele suncten

10:

_= izere

10

Ipan Zagen

11.

Hand _=o

10:—

Buijgtangen

3:

Bankschroeven

8:

Schaaf beijtels

64

=

kant

30:

Vermoor _=o

12:—

=o

steek

22:

kraan zaagen

3:

Spijker Hamers

16:—

3: paaren sloegschaaven, waar van 2: p:s van 1: en 1: van —:¾: d=ms

verte