closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den vertier Den vertier

in 5: Iaaren in ’t boek

door den Iaar van

A:o 1783

anderen

6.

1.

10

3:—

.—

9

40

9:

4:

3

12:—

260

1219

2

3754 /8:

l0:

8710¼

925

204:

45 3/10:

ftess:

30:—:

4

Boek: 2634½

3369.

108.

820:110:

Bl:

70

Bost:

1027:/8

lb:

8:

34

vels

59:

042 7/8

3135:—

46.

283:—

6.24.

6:—

108:

4.

3:

3/10:

3149 7/8:

63212:

21

14.

:—

103:½

99.

5

Restant

onder

Primo

deeser

2.

1

47:

2.

14:—

10:

Eijsch

voor

anno

1784:

4

11:

22:

2:

12:

4.

467:—

ds

sonde draaijslijk steenen middelzoort

Nijplangen

Avegaars in zoort; als

7:- p:s van 1: d=m

7:— —:4:

8: - —:½:

P:s Speerhaaken van 700: â 800: lb:

Tompschulpen: waar van 4: p:s van 8:, 3: van 7: 2: van 4:,e

3: van 3: d=m tot ’t booren der affuijtnaeven hoog benodigt

Handschroeven Groote

Ordinaire

_=o

Vijlen in zoort; Teweeten

100:–: p:s Groote Platte

36: slatte Engelse

85: Groote Halve ronde in zoort

40:– kleene Platte

25:- Driekante Groove

_=o k Groote

70:—

kleene

_=o

25:

Ronde

10:

Zoet.

10.

Stroo

20:

Ruijm

12:–:

34:- Platte driekante zaag

uijt ’t Zuijker Pakhuijs.

Dun Latoen Kooper

rollen

4

ld: Aan Schuijtjes.

2000:

Loodt

rollen stat

2:

Swarthontjes

p:s

100.

France Brandewijn

heben

3:

Genever

3.

f

uijt de Kleene Winkel.

80: Riemen Groot formaat Papier

120 kleen _=o

Blauw Clad

4.

Pattroon

24

Waden Bord Papier

20

dossen Janse Schagten

500

lb: Totlood en

15

gesneede

Rood aarde

25

Vellen Hoorn Tarquament

Verte