closeTerug naar inventaris

Transcriptie

116

209.

4

2„

2:

1

2.

5.

4:

2.

3.

20:

39

30„

11

9:

9.

73.

129.

55.

29.

20

246:

498.

148:

p„

Pr Transport.

Baskogels Yzere van —¼: lb„s Caliber

Btrandkogels

Blokwielen beslage van 12: A„ Caliber

all

_=o

4:

Brandkogels

Hokwelen beslage van 12: ld, Caliber

Canons Metaale van 24: Ad„ Caliber

_o

10:

d:

Ce

_=o 6:

e

_=o

4:

de

2

3:

d=o

Yzeve

18:

_=o

d=o

12

—„

de

=

8

te

6

L=o

=

4:

le

d=o

3

de

d=o

2:„

8:

Druiven Loode

de

d=o

- -

_

4:

de

_o

3.

d=o

t=

2.

_=o

t

1:

d=o

74:

d=o

d=o —2

Transporteere.

–„

ƒ 235241: 16.

2

4:8

172:

1.

22

6.8

8: 18:—

2899.

4:—

1425: 12:—:

1576.

: —:

1202

11:8:

1000

18.

1073.

8:

645

5.

4168

11:8:

7570

1:—

2852:

7: —:

1200

10:-

1111

5:8:

113

8.

36

4:

—:

52

8:

16

—„

5: 8:

11

8:

11:

2:

18:8:

35.

12:8.

74.

9:4:

12:

12:12:

262492