closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P:r Transport

suijker Poeder

745¼ lb„

Vleesch

561½

Witte wyn

130: Cott„

Zout Javas

125685/½:

d„

d„o Hollands

1 vaa

Carioffel Nagulen

130963. 68

Schrijf en Comptoirs Behoeftens.

Schilders Behoeftens.

Boekebinders Goederen

Kerk en School Boeken.

Metaale Klocken

3:

p„

Rottings semonteerde

18

_=o Ongemonteerde

6:

Glase Ruijten van 7: a 9: d=m

109.

Silverwerken in zoort.

Den Pakhuijs opsiender.

de kleede Winkel.

p„ Asluijten Bocken beslage Van 1: lb„s Cali=s:

4.

_e

6:

1

2.

de

_=

_=o

2

2.

=e beslage.

4

1:

de

d=o

3:

2

le

_=o

1:

15.

7487¾ Ed„s

Buskruijt

Bommen Ledige Van 6: d=m

p„

354:

731:

Baskogels Yzere ¾: ld„s Caliber

4605:

—2:

632:

_=o _=o 10: â 12: Loods

1538:

Transporteere

72

111.

2.12

181142

60.

14.4.

159

12.

15:

321.

478

–:4

12

5

2640½

1:12.

5.8.

243.

550

3:

32

17„

121

14:8.

462:

6.

304.

66: 2:„

12

16„

8.8

131:

1112.

1707

7637:10:4

87:18.-.

97:8:8:

43:15:8

30:10:8.

131:11:

602:6:8:

13247:14:

251: 2:—

596: 4:8.

230:

19:

47

2:

39

18:8.

235248

16.

8