closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

125.

P:r Transpot.

9401

5:

ƒ490685:

p„s

1:

signeth van Silver

19: 8:

Arthillerij goederen

390:

4:

Equipagie _=o

264:

8.

diverse gereedschappen.

147:

10:

8:

De wapenkamer

459

18:—

'T Guarnisoen

615:

8:

9:

Aangerekende van ’t Compt„r Amboina

71:

15:

11352:

2:

8:

Somma.

ƒ502037

34:

T 218

En wegens de Restant Koopmanschappen

mitsgaders

Jnsertie der Lijst van de Restant

koopmanschappen,

andere goederen in de Sakhuijsen werd UwE Hoog

Edelens de verschuldigde kennisse gegeven, dat die sub

ultimo Augustus voormeld geweest zijnde onderstaande

In de Negotie Pakhuijsen

732:½: kann:

Azijn Hollands

A„o

1782:

1783: p„r de schaepen ’t Huister

meije en buiten

van Batavia

Leeven

6799 2/5

Arach Apij

1783:

’t schop

_e

Buijten Leeven

5568:/2:

Olij van klappus

_=o

Iava

3128:

Ed„o

de

Padij

_=o

_=o

1388: 3/6:

Seepek:

1778:

„de scheepen kroo

„nenburg en bui„

„Batavia

„ten Leeven

745¼

Porden zuijker

1780:

„’t schip De Jon

e

gelieve

471924:„

Rijst

1783:

d„e Huiten heven

Iava

_e

561:/2:

Vleesch.

Batavia

de scheepenthuis

1783

zouth.

125687:¼:

1782:

ter mejeen bui„

Iava

„tenLeeven

3149 5/8:

Kooper in zoort

1779:

'T schip OostCapelle

1780.

_=o

en de Jonge Lieve

1781

Tereest

van Batavia

1782:

„s Huijster Meje

1783:

„Bugten Leven

5908¾:„ Loodt

1783:

T schip Buijten

Leeven

d=o

79

12