closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rd„r

m

de

4645:

speijkers in zoort

A„o 1782:-.„.

p„r de scheepen

'thuijster Mejcen

van Batavia

buyten Leven

516: 3/4:

stael

d=e

1783

t schip butendeven

2253:¾.

waxkaarsen

d=o

d=o

18696:

yzer in zoort aan staven

1783

1782:

d' scheepen 'thuijs.

d=o

ter Meje en bui„

„ten Leeven

d=o

150:

p„

Zeijldoek Gem: Ruwe Cust

’t schip bruitendeven„

1783:

100:

Nequanressen Grooe Zourats

d=o

_=o

In de Heede winkel;

p„s

28:

Deekens gecattoeneerde kleene C„t

d=o

1783:

't schipbuiteneven„

Ell:

30:

saaken swarte

d=o

1782:

_=o huijster Neje

23:

p„s

Teekens gecattoeneerde groote zourats

1783:

d=o

_:o buiten Leven„

143:

hotassen grove zourats

1783:

_=o

= Buiten Leeven

34.

Guinees gem: gebl: Sadraspatn„s 3:de zoort

sterkte

d=o

1703

_=o

„„

51:/6:

Zeijldoek gem: Ruwe C=t

_=o

1781.

d=o Foreest

78:

gingang drongang- Cust

J=e

_=o _=o

174:

Karikans Kleene roode Zourats.

_=o

1783:

_=o Buijten Leven

288:

ballen

Zeep Zourats

1702:

1783

d scheepen Thuijs

_=o

termejeen buij„

„ten zeven

8

p„s

Niguaniessen groote Zourats

le

1783:

’t schip buitenheven

42:

d=e

d=o

Guinees gem: Ruwe 3:de Zoort

n der

Aangaande de

het Huysselijke van de Buijten Comptoire

vordert gan aanhaaling.

Tog Hluijsselijke Bestellingen

gewagen van die der Buijten Comptoiren, de over

te Ma

gaande Copia Brieven; dog vorderen anders geene aanhaling

aanwijsing van de onbequaame godeden 2l:

dicterende het Cognoscement Factuur, welke van

de goederen, die gedurende het jongst verweke Boekjaar

in den Dienst Onbequaam geraakt, en gespecificeert zijn

de zaak

bij een de Resolutie van den 20: nujus ingelijfde Memora aangere

die overgezonden worden met het Hardshoorn

§ 221: na de Hoofd plaats gezonden worden, benevens 200: Ponden

Haats