closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

Aennesten

op de Respective schryf Comptoiren

1 Boekhouder bij den Heer Gouverneur als geheimschrijver

11.

v=n en Adsistenten op ’t Secretarij Comptoir

_=o

7:

d=o Negotie

d=o

_=o

5

_=o Zoldij

_=o

1

op dila

1

Haroeko

Laricque

1

Kerkelijke Bediendens

Predikanten

Krankbezoekers

Geneeskunde

Operchirurgyns

als

1 van ’t Casteel

1: p=s Hospitalier

Chiruagijns

Pnirurgyns

onder en Jong

als

1

in ’t Casteel in Hospitaal

op Loehoe

1

Saparoua en onderhoorige posten

3

H groeko

1.

1.

Laricque

Bouro

1

Manipa

Arthilleristens.

Lieutenant

Ordinairs. vuurwerker

Bombardier

en Constabels

Kannoniers

daar van

in ’t Casteel

10.

op Laha

1

waijnitoe

1

Hila

1

Saparoua

1

Haroeko

1

1

Laricque

Bouro

1

Manipa

1

Busschiete

V

als

Jn ’t Casteel

41

op Fila en Loehoe

37

Saparqua en Nussalant

2:

Haroeko

2:

Laricque

2

Boudo

2:

Manipa

de past waijnitoe

Laha

Auytmaker

Transporteere

54:

14:

158:

1:

1:

18

Present Sterk vol Overtallige op d’ Tepa

in dienst gens de manschap ling te kort

zijnde Bepaling „pen schietende

17:

16:

1:

27:

27:

3:

2:

2

4

2:

2

2:

1:

20:

19

1:

1

10:

25.

4

116:

8.

29.

10:

48.

6:

1.

1

2.

1

1.