closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

87

141.

§ 27 nderultimo Iunij laatste Leeden is na de ordre en den

getal der zoontreckende Dienaaren

gebruijke de Generale Monstering geschied, en vervolgens

geformeert mitsgaders tot medio dezer effen gesteld, en kor=

„te Sterkte der Loontreckende Dienaren welke toen

bestaan hebben in 1435: koppen of over het generaal

zijnde 229: koppen boven de bepaling bij Memorie van

Menagie en der daar op successief gemaakte aanpli=

atien, dat den oorlog en de noodzaakelijke qualificatie

tot werving van Manschappen, het geen sedert volgens ons

besluijt van den 18: Maart /: dog alleen mits de presente

schaarscheit van Contanten :/ is gestaakt, ten oorzake heeft

§ 279

breder vertoond bij de korte storktede Vertoning baeder bij voormelde en ondervolgende sterkte.

Presentin Sterk vol, overtallige op d' bepa„

dienst gen de Be manschapling, te kort

zijnde „paling „pen schietende

Souverneu

ven Directeur

1.

1:

Operkoop

van en Secunde

1:

1.

Koopliedens

3.

3.

daar van.

Hoofd van Hila

1:

Saparoua

1:

Fiscaal

t

5:

5:

plieden

0

Onderko

daar onder

1: Secretaris van Politie

1 winkelier en Cassier

1 Hoofd van Haroeko

Laricque

d=o

1

Zoldij Boekhouder

1:

6:

1

7:

Boekhouders in Emplooij

als.

Residert van Bouro

1:

Manipa

d=o

1

t Eerst gesw: Cleacq van Politie en Secret: van Chin:s boedm:

1: Dispencier en Pakhuijs opziender,

Negotie Overdrager en secret:s van Huwrlijxen kl: gerigtzaken

1:

1. Soldij overdrager en secretaris van weesmeesteren

1. Secretaris van Justitie en Landraad

16

1:

Transporteere

17: