closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de Bera„

ting te kort

schietende

14:

1

1:

7.

145.

present in sterk vol= Overtallig

dienst zijn geus de

man.

.

„de

schappen

Bepaling

= Transport

943

1240:

201

8:

10:

18:

Gezellen op de wapten kamer daar onder Een matt=s

6:

13.

in de Smits winkel

_=o

19:

Huijstimmerlieden

10:

17:

27:

11

Namentlijk

22: aan de fortificatie /:waar van Een in’t Hospitaal:/

1. op Hila

Saparoua

1:

Haroeko

1:

Laaccque

1.

Bouro

1

Metzelaaren

3.

12

als

9: aan de Fortificatie /waar van 2: in ’t Hospitaal/.

1: op Laricorie

2 „. Bouro

steenhouders, aan d: Fortificatie.

3:

1.

Scheepstimmerlieden op de werf

8

6:

Drayers

2:

2:

Kuijpers

1:

4:

Zeilmakers

2:

1:

Schilder en Glazemakers

1:

1

Boswagter

1a„

1:

1:

Diverse Tienstaoenders

Kaartemaker

1:

1

1

1

Boekebinder

1

Geweldiger

1

1.

Scherprigter

1

1337:

De Europeese Dienaaren teld koppen

1103.

252:

Dus de Ehropeese Dienaaren in deze Provintie dezen jaare

onder heedigen datum volgens de Soldij Boeken

en Monster Rollen meerder dan de Memorie

kopen

van Menage dicteert

paijse Militairen, teweten.

Gapitain

vaandrig

sergeanten

Cokporaals

Gemene

Seld Kopen

Inlandse

9„

2

2

89

op d’ bepa=

ling te kort

schietende

14

3.

1.

18.

234:

Presentin

dienst zijnde

1:

3.

3.

33.

41: