closeTerug naar inventaris

Transcriptie

present in Sterk vol„ Overtal„ op de Bep

dienst gensde „lige ma„ Enigteks

zijnde Bepalen schappen schietend

Daast Lela

Perschool en Leermeesters

55:

60.

Namentlijk.

28. aan ’t Hoofd Casteel en onderhoorige Negorijen

1 op Hila

_=o

15: Saparoua en onderhoorige

_=o

6: Haroeko

d=o

1: Laricque

1 Bouro

2: Manipa en Bonoa

1

1

Inlandse Boode

1

1

ziel en Nagul Schrijver

d=o

62:

Te samen

57:

2

Montura van voorschreeve Manschappen.

mweeden

1337:

Europeese Dienaren

Sipaijse Militairen

d=o

41

_=o

Jnlandse Dienaaren

57:

1435

Volgens de Manorie van Menage bepaald

1103.

de Europelde

41

Sipaijse

61:

Jnlandse

1206

Dus meerder

229

hebbende sedert Primo September Anno Passato, tot ult=o Augustus

§ 280:

Lijst van die in het Hospitaal

laatstleeden van die Dienaren in het Hospitaal gelegen en aldaar hun

gelegen hebben.

leven afgelegd, zodanig als bij onderstaande leijste word vertoond

aij

A„o 1782:

N=o 1183.

:

Iulij Augus„ koppen in daar van

Maart April Maij Iunij

Septam Octo, Novan Decem Jauu Febru„

„tus ’t geheel overleede„

ber ber ber „ber „arij anij

Militairen

3:

6

5.

3

3 68:

3:

8

5: 8

8:

4: 9

8

Levarende

16:

4: 13 10: 5: 14: 11:

27: 22: 14

7: 165:

22

9:

Arthilleristen

1.

15.

1

1

1 1 1 2 2 1

2:

1

1

1

Ambagtslieden.

1:

1 5

.

5

4

2: 2 3 2 1 1

29

4

3 3

1:

Javaren.

1

1:

9.

Tesamen

15 23 22 14 28 22

39

27

34

25: 15: 286:

22:

17:

l

Samentrecking der overlee

denen in ieder maand, als.

Militairen

1

1

1

1

1

5

Levarende

3.

1

2:

3

9

Aathilleaisten

1

1

Ambagtslieden

1

1

Javanen

1

1

Setar

1

1

1

2.

2

2

4

3

17.

9:

terwijl

20