closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ind

149

Batavia.

Aan zijne Hoog Edelheidt.

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren Heere,

M:r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal;

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indië„

Macge dea setun e n t e laeri haer„

Wel Edele Gestrenge Heeren

Deze, van onze heden afgaande Najaarse Advisen afgezonderd, vertoonen.

wij Uwe Hoog Edelens daar bij na de ordre, eerbiedig, het generaal getal Dienaa„

„ren, met een vergelijk tegens de bepaling, en teffens ook het aanhanden zijnde Metaal en ijzer

Canon, den voorraad van Snaphanen Houwers en kruijt, mitsg=s het getalen de groote

der hier aanwesende vaartuijgen, gebragt in de onderstaande samentrecking

E77.

org=s