closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van de deserteurs en

§ 285:

Bannelingen is niets te melden

1886

referte aan de Resilutien omtrent

mindere zaken

§ 287.

t stot

§ 288.

voor de Hoofddeelen van

Deserteurssen

Banneingen is niets daar gekomen, en met minde

zaken uijt onse successief genomen gesluijten die in Copia hier nevens

zijn gevoegd, zullen wij uwe Hoog Edelens in dezen niet verveelen; de

hiermede eindigen, en volhardende met de bede om Heil en welvaard ig

uwe Hoog Edelens Hlletstre Personen, en 't Maatschappijs ge

„wigtige BBelangens, ons met de diepste eerbied en Hoog agting no

„men /:onderstond/ Hoog Edele, Gestringe GrootAtgebare, Heer

en wel Edele Gestrenge Heeren /:lager:/ Uwe Hoog Edelens

onderdanige en zeer gehoorzame Dienaren /:was geteekend:/ B:

V: Pleuren, V: A: Schilling I: Stephanus J:

Cruijpenning L: J: Maga N: Tallaf H:

Martens en D: J: Hondeel, /:in margine:/

Amboina int Casteel Nieuw victoria der

30: September A„o 1783:/

Accordeert

Maga Senet:s