closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Orig:

36

Register Van Zodangge Copia Brie

Ven en Papieren als

'er Jans dubbelvoudig, voor de

Eerste Bezending, van Am„

„borna, voor Nederlandt

overgezonden worden; be„

„staande in Drie Deelen

Eerste Deel

Resocutien genomen in Rade van Politie

te Amboina in 't Casteel Nieuw.

Nictoria Sedert den 24: September

1782: tot den 11:e Junij A„o 1783: iiclusive:

Tweede Deel

Missive van den wel Edele Agtbare Heer Bernardus Van

Seuren Gouverneur en Directeur benevens den

Raad dezer Provintie, aan de Edele

Hogt Indiasche Regeering de

Batavia ged:t opheeden

Twee Geleide Brieff van het schip IBuijten Leven ena Java,

mede van hedigen datum.