closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Derde Deel waar in mahet

daar Voor aan, ingenaide Register, te

Venden zijnde Volgende Bijlagen. als.

Dag Register van het voorgevalle op de door den wel Edele

Agtbaren Heer Bernardus Van Pleuren

Gouverneur en Directeur dezer Provintie gedane

Hongij en Expeditie Togt, in het najaar 1782:

annex

Resolutien, en Bijlagen daar toe gehoorend

Terand woording van den koopman Johan Contantjn Cruijpennin

op de gedane klagten door de Cerammors uijt de in

Submissie aangenome Negorijen, ten zynen

lasten, gedagteekent 4: huijus

Twee Verantwoordingen van de gezaghebbers de na Banda ver

„creeren vervolgens van daar in Expeditie na Ceram

gezonde Ambonse Chaloup de Batavier, en Patja

„„ling de Beschermer, Christiaan Hendriksz, en

Van Lievense, Van den 10: en 18: Maart,

nevens

Twee Verklaringen van den Capitain van beffing

Baoekan en Orangkaij van quaus kanna kanna,

en van de zuijdteramse Regenten, verleeden op den 7:

December en 19: febr: laatstleeden, dienen de tegens

de aanhaling van Banda, dat de Ambonse

Kruijssjers db Cerammers zoude mishandelen

Secificatie van het verstreckte en geppendeerde op de Voorsz: Hong„

en Eitpeditie Togt van den 23: december Anno vergangen:

Cls Rapporten nopens de dieptreeding van ged:e kiel bij aankomst,

en Vertrek; de Huagie der Lading; de watering,

de verzegeling der Luijken, en eijndelijk die van de

Pesitatie der van hier na Santarang en Sorrobaja

geretourneerde twee Particuliere Vaartuijgen.

Tee Berigten inhoudende de visitatie en gesteldheid der Particulierd

Chaloup